Ad Code

Sự học - Cuộc đời là bãi trường thi

 

Su hoc - Cuoc doi la bai truong thi


Bạn thân mến,

Chúng ta đang sống trong một thế giới vận động, và bản chất của sự vận động là tiến hóa, nếu như xem thế giới là một lớp học lớn thì chúng ta chính là những học sinh đang phải học tập để trả những bài thi của cuộc đời mỗi người. Và tại sao chúng ta phải học tập trong lớp học lớn này, điều quan trọng là chúng ta cần vượt qua các bài thi của cuộc sống và nâng cao trình độ của tâm thức, chúng ta lên lớp học cao cấp hơn, đó là quá trình tiến hóa tâm thức, và hành trình này không dừng lại, vô cùng vô tận, tùy thuộc vào tri thức vô tận của vũ trụ tâm thức.

Chúng ta và muôn loài vạn vận đều bình đẳng, cùng sống của thích nghi và phát triển trong những điều kiện tự nhiên của sự sống, chịu lực hút của quả địa cầu, tác động qua lại giữa cách hành tinh. Chúng ta tồn tại trong các thực thể, cơ thể để thích nghi được với điều kiện sống vật chất của Trái đất, bị phụ thuộc vào các chiều kích của thể vật chất, bị giam hãm trong thể vật chất, cơ thể vật chất vừa là chiếc áo bảo vệ phần hồn của chính ta có thể sống, thích nghi trong thế giới vật chất và phần hồn cũng bị giam hãm không thể thoát khỏi thế giới vật chất.  

Vậy thì chúng ta là ai, chúng ta từ đâu đến, chúng ta có mặt ở Thế giới này để làm gì, và chúng ta sẽ đi về đâu trong vũ trụ vô cùng vô tận này?

Bạn thân mến, chúng ta và tất cả các thực thế sống khác của Trái Đất, của các hành tinh khác đều nằm trong phạm vi vô tận của Vũ trụ. Cho dù chúng ta hình dung hay định nghĩa Vũ trụ như thế nào ở dạng vật chất, ở dạng năng lượng tâm thức, hay ở dạng ảo ảnh - hình ảnh phản chiếu trong nhận thức của mỗi chúng ta, thì tất cả đều đúng, bởi vì Vũ trụ là tất cả những gì chúng ta biết, chúng ta chưa biết và tất cả những điều chúng ta không biết là chúng ta không biết để có thể định nghĩa được sự tồn tại. Vậy thì bất kỳ thực thể nào nằm trong vũ trụ đều phản ánh vũ trụ, con người cũng là một tiểu vũ trụ, vũ trụ bên trong phản ảnh vũ trụ bên ngoài, phản ánh một phần hoặc toàn bộ vũ trụ bên ngoài tùy thuộc vào mức độ của tâm thức.

Quay lại câu hỏi chúng ta là ai, từ đâu đến, và đi về đâu - đây chính là sự nhận thức của về bản thân sự tồn tại của bản thân, chúng ta đang tự hỏi chính mình, để hiểu chính mình, tìm ở bên trong bản thể, tiểu thiên địa, tiểu vũ trụ để nhận thức được vị trí đứng của chúng ta đối với vũ trụ bên ngoài. Và chỉ khi chúng ta nhận ra rằng, không có sự phân biệt vũ trụ bên trong và vũ trụ bên ngoài, và chúng ta hiểu được chính mình tức là chúng ta hiểu được về vũ trụ bên ngoài. Khi đó tâm thức của chúng ta tiến hóa, không bị hạn chế bởi các giới hạn của chiều kích bên trong và bên ngoài, chúng ta nhận thức được chúng ta cũng là nhận thức được về vũ trụ, phần tiểu hồn sẽ hòa nhập cùng phần đại hồn, chúng ta hiểu rằng chúng ta là một phần của đại hồn, tham gia vào quá trình sáng tạo đại bi của vũ trụ. Vậy thì, mỗi chúng ta cần phải học để nâng cao tâm thức của chính mình, chúng ta thực tế đang nằm trong quá trình vận động đến tiến hóa tâm thức, khứ trượt lưu thanh, rũ bỏ cái cũ, cái ô trượt trong nội tậm, nội thức, giữ lại phần thanh nhẹ hơn, và quá trình này thực tế là vô cùng tận.  Quá trình học hỏi để tiến hóa tâm thức vẫn tiếp tục diễn ra cho đến khi nào nhận thức không còn có sự phân biệt đúng và sai, tốt và xấu, có và không, buồn và vui, yêu và ghét, sinh và tử, dục và không dục, khi đó vạn vật là đồng nhất thể, bởi vì đúng và sai cùng một lượt, tốt và xấu cùng một lượt, buồn và vui cùng một lượt, yêu và ghét cùng một lượt, sinh và tử cùng một lượt... Chúng ta là một, vũ trụ là một, đại đồng, đại bi và bác ái.

Chăn Trâu - Mất Trâu - Tìm Trâu - Thấy Trâu

Reactions

Post a Comment

0 Comments

Comments

Ad Code