Ad Code

Phân tích Định lượng và Ứng dụng Mô hình Định lượng trên thị trường Chứng khoán (P2 - Ứng dụng của Mô hình Định lượng trên thị trường tài chính và chứng khoán)III- Ứng dụng của Mô hình Định lượng trên thị trường tài chính và chứng khoán

Thực tế việc ứng dụng các Mô hình Định lượng còn khá hạn chế trên thị trường chứng khoán Việt Nam ở thời điểm hiện tại, vì vậy việc tận dụng và khai thác các lợi thế từ các Mô hình định lượng có thể đem lại lợi ích rất nhiều so với các cách tiếp cận truyền thống.
Trên thế giới, các Quỹ định lượng được thành lập dựa trên việc xây dựng các mô hình cũng đem lại kết quả tốt hơn hẳn so với các Quỹ đầu tư khác. Ngoài tự xây dựng các chiến lược, có thể ứng dụng các mô hình định lượng dưới các hình thức sản phẩm, tư vấn, các công cụ phân tích nâng cao phục vụ cho quá trình tham khảo thông tin cũng như ra quyết định đầu tư của nhà đầu tư.
Dưới đây là một vài ứng dụng điển hình từ các Mô hình trên thị trường Tài chính và Chứng khoán.

III. a - Dự báo xu hướng thị trường và giá cổ phiếu, mức độ biến động của thị trường và cổ phiếu, xếp hạng cổ phiếu

Vậy thì việc dự báo xu hướng và giá trị cổ phiếu có khác gì với các phương pháp định giá cổ phiếu và phương pháp phân tích kỹ thuật hiện tại.
Chúng ta có thể hình dung các công cụ phân tích kỹ thuật hiện tại đã trợ giúp trong quá trình xác định xu hướng vận động của thị trường và giá cổ phiếu, tìm kiếm các cơ hội đầu tư dựa trên những khuôn mẫu phổ biến và lặp lại. Thay vì sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến và đài trà, những người hoạt động Định lượng phát triển ra chính các công cụ ấy cho từng đặc tính của chuỗi, của thị trường, và của cổ phiếu. Người Phân tích định lượng sử dụng các mô hình định lượng để đo lường các tác nhân liên quan có thể ảnh hưởng đến xu hướng vận động cũng như mức độ biến động của chuỗi, của thị trường, của cổ phiếu. Như vậy, phân tích kỹ thuật là việc ứng dụng công cụ, phân tích định lượng về bản chất là đang phát triển thêm các công cụ.
Việc đánh giá và phân loại, xếp loại chất lượng cổ phiếu dựa trên như tiêu chuẩn có thể đo lường được cũng là một điểm khác biệt đối với các phương pháp định giá cổ phiểu. Các Mô hình định lượng có thể thực hiện xếp hạng cho toàn bộ cổ phiếu trên thị trường giữa trên các tiêu chuẩn chung có từng ngành, từng nhóm ngành, việc định giá cổ phiếu của chuyên viên phân tích ngành cũng có thể được xếp hạng phụ thuộc mức độ chính xác của việc định giá, là tiêu chuẩn đầu vào cho các Mô hình định lượng xếp hạng.

III.b - Quản lý danh mục đầu tư tối ưu

Mô hình định lượng cho phép giải quyết bài toán phân bổ tỷ trọng tối ưu trong các danh mục đầu tư theo các điều kiện hướng đến như tối thiểu hóa rủi ro hoặc tối ư hóa kỳ vọng lợi nhuận. Như vậy, thay vì xây dựng một cơ cấu tỷ trọng cố định và nhất định cho danh mục, Mô hình định lượng hướng đến các tỷ trọng tối ưu, qua thời gian, việc bám sát các cơ cấu tỷ trọng tối ưu như vậy sẽ giúp làm giảm rủi ro danh mục chung hoặc tối đa hóa lợi nhuận kỳ vọng hơn hẳn việc phân bổ tỷ trọng tùy ý thông thường.

III.c – Quản trị rủi ro danh mục đầu tư

Việc xác định các mức độ thua lỗ tối đa có thể có của một danh mục hoặc một cổ phiếu trong một khoảng thời gian là một biện pháp quản trị rủi ro danh mục đầu tư. Xác định thua lỗ thực hiện việc trích lập dự phòng để tài trợ cho danh mục trong những trường hợp tổn thất xảy ra, kèm theo một mức ý nghĩa xác suất cho trước. Các Mô hình Định lượng quản trị rủi ro đang được sử dụng trong các hệ thống Ngân hàng hướng tiêu chuẩn Basel II.

III.d - Các chiến lược giao dịch mua bán chứng khoán

Với sự hỗ trợ công nghệ phát triển, đẩy các mô hình định lượng tiến đến xử lý tốc độ cao cho phép ứng dụng các thuật toán thực hiện các công việc dự báo các tín hiệu mua bán ngay khi xuất hiện cơ hội trong phiên, hoặc có thể thực hiện ngay tự giao dịch ( auto trading) dựa trên các mô hình định lượng có tỷ lệ lợi nhuận kỳ vọng trên một đơn vị đo rủi ro là tốt nhất. Việc cải thiện, nâng cấp hệ thống tín hiệu giao dịch sẽ cải thiện hiệu suất đầu tư có các chiến lược giao dịch mua bán dựa trên tín hiệu.

III.e - Các chiến lược đầu tư chênh lệch giá phòng hộ rủi ro

Các sự kết hợp mua và bán vị thế giữa các loại tài sản cơ sở và phái sinh, hoặc dựa trên các loại tài sản phái sinh tạo ra nhiều cơ hội không có rủi ro trong các chiến lược đầu tư chênh lệch giá.
Các chiến lược phòng hộ rủi ro khi nắm 1 cổ phiếu hoặc một danh mục cổ phiếu có thể kèm theo các vị thế ngược lại đối với các chỉ số hợp đồng tương lai có thể tham chiếu, sinh ra các chiến lược phòng hộ rủi ro. Thay vì việc, bán bớt một phần danh mục, ta có thể giữ nguyên vị thế cũ và thực hiện bán một khối lượng hợp đồng tương lai tương ứng, giúp bảo toàn vị thế đầu tư và lợi nhuận đầu tư.
Các chiến lược đầu tư chênh lệch giá dựa trên các Mô hình định lượng cũng có sự hỗ trợ của các nền tảng công nghệ.

III.f -  Định giá các hợp đồng tương lai, chứng quyền

Các sản phẩm phái sinh dựa trên một tài sản cơ sở được sử dụng các mô hình toán để xác định giá của loại tài sản phái sinh, hợp đồng tương lai, chứng quyền và quyền chọn. Như vậy, khác với các cổ phiếu cơ sở trên thị trường chứng khoán, thì phương pháp định giá các loại tài sản này hoàn toàn phụ thuộc và các mô hình định lượng, mô hình toán.

III.g – Xác định giá đấu hợp lý trong hoạt động đấu giá

Đây là một khái niệm mới cho việc định giá của các hoạt động đấu giá cổ phiếu niêm yết của các Doanh nghiệp. Việc thu thập thông tin trong các hoạt động đấu giá lịch sử để thực hiện dự báo giá đấu cho các kỳ đấu giá tiếp theo là một tiếp cận của mô hình định lượng. Sử dụng lý thuyết Cân bằng Nash giải quyết bài toán tối ưu đấu giá với nhiều đối thủ, trong đó giả định là mọi thông tin đối với các đối thủ là bình đẳng và người chơi hoàn toàn có thể hiểu được các phương án tốt nhất mà các đối thủ còn lại có thể chọn, có thể xác định mức giá hợp lý tương ứng mới một mức xác suất xác định.
Thay vì định tính xác định giá trúng trong các hoạt động đấu giá, thì mô hình định lượng cho phép giải quyết việc xác định giá trúng ở một mức độ tin cậy tốt nhất và một mức giá rẻ tốt nhất so với giá bình quân trúng trên thị trường.

... ( Phần 1- Phân tích Định lượng và các Mô hình Định lượng)...

Reactions

Post a Comment

0 Comments

Comments

Ad Code