Ad Code

Giới thiệu sản phẩm - Hệ thống giao dịch dựa trên tín hiệu - KentDO Model System


Sử dụng sản phẩm ngay

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

- Hệ thống hoàn toàn sử dụng dữ liệu giao dịch thị trường để đánh giá về lịch sử dòng tiền thị trường cho các ngành và cổ phiếu. 

- Bóc tách dòng tiền thị trường thành 4 nhóm : Đi vào ( thanh khoản tăng và giá tăng), Đi ra (thanh khoản tăng và giá giảm), Gia tăng (thanh khoản tăng và giá không tăng), Suy yếu (thanh khoản giảm), trong đó thanh khoản tăng hay giảm được so sánh với thanh khoản bình quân 10 phiên.

- Trực quan đánh giá xu hướng vận động của thị trường dựa trên các đường trung bình động 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng.

- Mô tả được vùng biến động An toàn/Rủi ro đối với các chỉ số thị trường, giúp đánh giá được thị trường đang trong vùng biến động nào.

TÍN HIỆU CỔ PHIẾU

- Xây dựng tín hiệu giao dịch dựa trên độ đo Semi-Variance mô tả về biến động cổ phiếu trong 2 kịch bản giá tăng và giảm để đưa ra tín hiệu Mua-Bán. Hệ thống tín hiệu được hiệu chỉnh thích nghi với điều kiện thị trường giao dịch T+2.

- Xác định các tín hiệu mua bán thời điểm cuối phiên giao dịch, hệ thống lọc điều kiện dựa trên dòng tiền, vùng biến động, thanh khoản cổ phiếu giúp thu hẹp nhóm tín hiệu chất lượng trên toàn thị trường.

- Xây dựng nhóm cổ phiếu hiệu quả (Hiệu suất tốt nhất) và nhóm cổ phiếu cơ hội (Xác suất tăng tốt nhất) trên toàn thị trường.


LỊCH SỬ TÍN HIỆU CỔ PHIẾU

- Thống kê toàn bộ tín hiệu giao dịch lịch sử đối với mỗi cổ phiếu, giúp nhà đầu tư lựa chọn và giao dịch phỏng theo dựa trên mức độ hiệu quả của tín hiệu dựa trên số lệnh qua thời gian, số lệnh lãi/lỗ, hiệu suất bình quân đối với lệnh lãi/lỗ.

- Đồ thị trực quan mô tả vùng Mua-Bán dựa trên tín hiệu đối với mỗi cổ phiếu kèm hiệu suất giao dịch tại mỗi thời điểm.

- Các vị thế của cổ phiếu xuyên suốt tại mỗi thời điểm, trong đó MUA (Thời điểm đầu tiên xuất hiện tín hiệu Mua), NẮM GIỮ (Các thời điểm tiếp theo khi tín hiệu Mua đã xuất hiện trước đó), BÁN (Thời điểm đầu tiên xuất hiện tín hiệu Bán), KO NẮM GIỮ (Các thời điểm tiếp theo khi tín hiệu Bán đã xuất hiện trước đó).


Reactions

Post a Comment

0 Comments

Comments

Ad Code