INNER POST ADS

Chấm điểm cổ phiếu dựa trên Phương pháp Đầu Tư Chứng Khoán CANSLIM (P3 - Chấm điểm và Xếp hạng Cổ phiếu dựa trên Thang đo cơ sở )

Chấm điểm cổ phiếu dựa trên Phương pháp Đầu Tư Chứng Khoán CANSLIM


III- CHẤM ĐIỂM CỔ PHIẾU
Quá trình chấm điểm được cụ thể trong 3 bước cho hầu hết các tiêu chuẩn, chỉ riêng tiêu chuẩn L sử dụng Chỉ số sức mạnh giá tương đối nên bỏ qua bước đầu tiên.
1. Phân nhóm cổ phiếu

2. Xếp hạng trong từng nhóm cổ phiếu
3. Chấm điểm cổ phiếuTrước khi quan sát các cổ phiếu dựa trên tiêu chuẩn CANSLIM, hệ thống được tạo lập một bước lọc đâu tiên goi là Lọc qua thanh khoản dựa trên khối lượng cổ phiếu lượng bình quân 20 phiên phải lớn hơn 40.000 cổ phiếu/phiên.
Xếp hạng cổ phiếu là cách xắp sếp toàn bộ cổ phiếu trên thị trường một cách có trật tự hơn theo các tiêu chuẩn của Bộ Lọc CANSLIM. Chúng tôi có sử dụng một tỷ trọng bình quân gia quyền để áp dụng cho việc chấm điểm trung bình cho mỗi một cổ phiếu. Điều này có nghĩa là đưa ra một điểm số khái quát cho mỗi cổ phiếu. Từ điểm số này, chi theo một mức đo tương ứng mà xếp hạng cổ phiếu hạng A,B,C,D,E tương ứng với việc ra các quyết đinh đầu tư Mua manh, Mua, Theo dõi, Bán, Bán mạnh.
Như vậy ta sẽ có một bộ lọc cổ phiếu không chỉ đưa ra những mã cổ phiếu tốt nên mua theo thời kỳ mà chúng ta còn có thể quan sát được các mã khác nằm ngoài giỏ danh mục này.
Mỗi một thời kỳ nghiên cứu ( thường là hàng quý) chúng ta sẽ có một danh sách điểm số và hạng cho mỗi của phiếu một cách tổng thể và theo từng tiêu chí riêng biệt của CANSLIM. Và như thế, tương ứng với 2 thời kỳ liên tiếp nhau, hoàn toàn cũng có thể cho thấy sự chuyển biến về chất lượng cổ phiếu theo hướng tích cực lên ( ví dụ từ hạng B lên hạng A, hoặc từ hàng C lên hạng B...) hay tiêu cực đi ( từ hạng A về hạng B, từ hạng A về hạng C, từ hạng B về hạng C...). 


Thang đo được thiết kế như sau:

xếp hạng cổ phiếu


Chúng tôi tiến hành chấm điểm cho tất cả các cổ phiếu có mặt trên thị trường. Tuy nhiên, một số cổ phiếu không đáp ứng đủ điều kiện số liệu sẽ không thể xác định một điểm số trung bình theo phương pháp CANSLIM. Chỉ những mã có đầy đủ số liệu và có thể đánh giá được dựa trên các tiêu chí mới có thể thực hiện Xếp hạng và Chấm điểm Cổ phiếu.

Bảng Xếp hạng và Chấm điểm Cổ phiếu theo Phương pháp CANSLIM cho thời điểm gần nhất được xem tại đây.


chấm điểm cổ phiếuÔng WILLAM J.O’NEIL
Sinh năm 1933 tại Oklahoma City, Oklahoma* CANSLIM là tên gọi được đăng ký độc quyền cho mô hình đầu tư của Willam J.O'Neil, Nhật báo kinh Doanh của Nhà đầu tư(Investor's Business Daily), và các chi nhánh của họ.

Phong cách đầu tư: Kết hợp nhuần nhuyễn giữa các phân tích định tính và định lượng để đưa ra chiến lược đầu tư riêng biệt. 
Ấn phẩm : " How To Make Money In Stock -1988"; " 24 Essential Lessons For Investment Success -1999", The Successful Investor -2003"
Post a Comment

0 Comments