Ad Code

Về tác giả


Đỗ Nam Tùng - Chuyên gia Phân tích Định lượng và Khoa học dữ liệu   
10 năm hoạt động trong lĩnh vực Chứng khoán và Dữ liệu

KentDO xin chào anh chị, 
Tôi tốt nghiệp chuyên ngành Toán và đã hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán và dữ liệu từ năm 2014. Tôi nghiên cứu ứng dụng dữ liệu và các lý thuyết mô hình toán, xác suất trong các hoạt động dữ liệu nói chung và lĩnh vực chứng khoán nói riêng. 

Các mô hình định lượng được ứng dụng trong các hoạt động quản lý danh mục đầu tư, quản trị rủi ro danh mục, các chiến lược giao dịch mua bán chứng khoán và chứng khoán phái sinh, hệ thống tín hiệu, đánh giá thị trường, đánh giá và xếp hạng chất lượng cổ phiếu, định giá các hợp đồng tương lai, chứng quyền, xác định giá đấu hợp lý trong các hoạt động đấu giá.

Các sản phẩm đã từng phát triển cho các công ty chứng khoán, ngân hàng:
2019 - BSC: Nghiên cứu và phát triển sản phẩm iBroker, iBroker-Phái sinh
2020 - BSC: Chịu trách nhiệm phát triển tính năng BiBroker tích hợp bảng giá trực tuyến
2021 - TNEX: Nghiên cứu và phát triển thuật toán tối ưu mức độ hấp dẫn của chương trình Vòng quay may mắn (Lucky Wheel)
2022 - TNEX: Nghiên cứu và ứng dụng mô hình Machine Learning xác định gian lận trong quá trình Đăng ký tài khoản mới
2022 - SSI:   Nghiên cứu và phát triển hệ thống mô hình định lượng -  Lý thuyết mô hình xếp hạng cổ phiếu
2023 - SSI:   Nghiên cứu và phát triển iSS Công cụ đầu tư

Tôi hy vọng có thể cung cấp thêm các sản phẩm định lượng để có thể nâng cao hiệu quả nghiên cứu, phân tích, ra quyết định trong hoạt động đầu tư, tạo ra lợi ích đầu tư thực sự dựa trên việc khai thác và sử dụng dữ liệu.





Ad Code