INNER POST ADS

Showing posts with the label VaRShow all
Giới Thiệu Độ Đo Rủi Ro VaR và Ứng dụng trên TTCK Việt Nam (P3- Ứng dụng trên TTCK Việt Nam)
Giới Thiệu Độ Đo Rủi Ro VaR và Ứng dụng trên TTCK Việt Nam (P2- Hướng dẫn cách tính VaR)
Giới Thiệu Độ Đo Rủi Ro VaR và Ứng dụng trên TTCK Việt Nam (P1- Tiếp cận VaR)